performance versnellen.nl

Welke zaken maken de performance van je website langzaam ?


Dit is de top 10 van langzame / trage zaken:

Grote plaatjes
Foto's in het verkeerde formaat
YouTube
Analytics zoals Google en Adobe Analytics
andere trackers
Tagmanagers
Te veel Woff's of ongebruikte woff's
Ongebruikte / oude javascripts.
ongecomprimeerde javascripts
React of Vue Apps die niet geoptimaliseerd of verkleind zijn.


website performance top 10 slechtste door performance-specialist Arie v.d. Giesen van Profias Internet diensten